Všechny zakázky byly realizovány řádně, odborně, v požadované kvalitě odpovídající ČSN, za dodržení smluvní ceny i termínu plnění.